Rör-information

Rörfästen

Ett rörfäste, eller en rörklammer, håller röret på plats och kan användas i många olika sammanhang. Det finns flera modeller och material av rörfästen, från runda metallringar som fästes som en klammer runt röret till fästen som liknar plattor och som man drar röret rakt igenom i ett hål.

Rörfästen sätter man ofta direkt i väggen eller i väggsockeln – om de inte sitter på röret. Rörfästet ser till att röret ligger rakt och i vissa fall kan det även vara en designdetalj eftersom det kan användas till mycket mer än rör – och finns i snyggt designade former. De kan vara vikbara eller nästan osynliga. Rörfästen finns i många material från stål och mässing till trä, beroende på ändamål.

Rördelar

Rördelar kan vara raka eller formade, exempelvis kan de komma i 90-graders böj om det är en rördel som ska sitta i ett hörn. Det finns korta och långa böjar med olika graders böj. Rördelarna kommer också i olika dimensioner beroende på vilket användningsområde röret har. Det vanligaste materialet är rostfritt stål, obehandlat och galvat, men mässing och koppar är också vanligt.

Med rördelar menas oftast alla typer av rörtillbehör inom rörbeslag såsom böjda kopplingar, eller så kallade böjande beslag med olika sorters krökningsradie. Det finns rördelar för krympning och för att försegla botten på ett rör och täta det, det finns också rördelar i form av kopplingar med flänsar om röret skulle bukta ut eller ha spår i sig.

Stålrör

I begynnelsen var de flesta rör tillverkade av järn men eftersom stål håller längre blev stålrören allt vanligare. Stål var länge det mest förekommande materialet inom VVS, idag är det svarta oxiderade stålröret vanligast. Det finns svetsade stålrör och sömlösa rör. Det sömlösa stålröret har inga fogar och är dyrare eftersom det tål att utsätta för höga tryck.

Stålrör används frekvent för transport av gaser och vätska och återfinna i många olika industriella användningsområden. Rostfritt stål är dyrare, har högre korrosionsbeständighet och tål frätande vätskor mycket bra. Om man behöver ett stålrör där det råder tuffare förhållanden, exempelvis i saltvatten i havsmiljö, används galvaniserade stålrör av kolstål med en beläggning av zink som gör det motståndskraftigt.

PVC rör

PVC rör används vanligtvis som vatten- och avloppsrör och har en livslängd på mer än 60 år. Det finns också kabelkanaler och andra användningsområden där man tjänar på livslängden. En majoritet av PVC produkter brukas inom byggsektorn där kravet på livslängd är högt.

PVC rör har speciella egenskaper, materialet kan vara både mjukt och hårt, beroende på vilken typ av rör som det handlar om. Det har också olika användningsområden som små rörslangar till påsar med blod inom sjukvård och till hårda rör i olika storlekar för vatten och avlopp.

Rörisolering

Isolering runt rör används oftast för att hindra kondens och bildning av korrosion. Man undviker kondens när yttertemperaturen på isoleringsytan är högre än daggpunktens lufttemperatur. Det blir heller inte kondensbildning om isoleringen har en barriär mot vattenånga som hindrar att fukten passerar genom isoleringen och ner till rörytan.

Rörisolering behöver användas om rör ligger utanför husväggen. Det behöver också användas i områden som inte är uppvärmda och där temperaturen sjunker under vattnets fryspunkt. När vattnet fryser och expanderar kan utvidgningen skapa fel i rörsystemet. Det är inte alltid som rörisoleringen kan stoppa att vatten som står i en rörledning fryser, men det kan försvåra att frysning sker och göra förloppet långsammare.

Rörkopplingar

Rörkopplingar behövs vid de flesta rörinstallationerna eftersom rör ska fogas samman och kanske ändra riktning i ett hörn. En rörkoppling tillverkas i liknande material som rören den sammanfogar och kan vara statisk och styv eller flexibel beroende på den rörelsemängd som rören kan utsättas för. Rörkopplingar kan vara permanenta eller med möjlighet att ta av och på dem. Det finns enkla som sammanfogar två rörändar, med också T-formade för tre rörändar och exempelvis korsformade. Det finns också klämringskopplingar som används på mjuka rör eller slangar.

Vanligtvis löder man de rörkopplingar som ska vara permanenta, detta ger bra styvhet och utmärkta tätningsegenskaper. En avtagbar rörkoppling har oftast gängor för att kunna skruvas på och av. Om rören som ska sammanfogas har olika storlek använder man en reduktionsrörskoppling eller en nedfällningskoppling som har olika änddiametrar. När man pratar om rörkopplingar kan det även innebära kringutrustningar som flödesmätare, ventiler eller öppningar för inspektion.

No Comments

Post A Comment