Billigare med ROT

30 % upp till 50 000 kr

30 % på arbetskostnaden:

ROT-avdrag sker på arbetskostnaden. Avdrag får alltså inte ske på materialkostnaden.

All administration kring avdraget tar vi hand om. Den enda information som behöver anges är fastighetsbeteckning samt personnummer. Vid bostadsrätt krävs lägenhetsnummer och bostadsrättsföreningens namn.

50 000 kr per kalenderår:

Under ett kalenderår får ROT-avdrag ske på 50 000 kr. Summan är högsta tillåtna avdrag för RUT- och ROT-avdrag tillsammans. Kontrollera gärna på Skatteverket.se hur stort belopp du har kvar att göra avdrag på i det fall du är osäker.

Du måste fylla minst 18 år det taxeringsår som avdrag önskas. Dessutom behöver du vara skatteskyldig i Sverige och betalat skatt under det gällande året. Du måste även stå som ägare till fastigheten där arbetet utförs.

Det är även möjligt för barn att beställa arbeten som utförs på en förälders fastighet och använda det egna ROT-avdraget. Detta förutsatt att man själv uppfyller krav för att göra avdrag.

Så mycket billigare blir det

Ett större arbete ska utföras i en privat bostad.

Materialkostnad:                                                     45 000 kr

Arbetskostnad:                                                        90 000 kr

ROT-avdrag (30 % av arbetskostnaden)         – 27 000 kr

Totalkostnad att betala:                                      108 000 kr